Designed by:

Oprogramowanie dla firm CDN Optima - Faktury
CDN Optima Faktury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 grudnia 2009 13:58

CDN Optima - Faktury

Oprogramowanie dla firm CDN Optima Faktury to rozwiązanie łatwego wystawiania dokumentów handlowych zarówno w złotówkach, jak i walutach obcych. Jest to program dla małych firm... ale nie tylko. Dzięki cennikowi posiadającemu dowolną ilością cen i kartotece kontrahentów, wystawianie faktur jest proste i intuicyjne. Nie trać czasu, zobacz, co jeszcze oferuje moduł  programu CDN Optima Faktury.

Dla kogo program CDN Optima Faktury?

Pracuj z oprogramowaniem CDN Optima Faktury i wystawiaj wszystkie potrzebne dokumenty sprzedaży i kupna, takie jak: różnego rodzaju faktury sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych), faktury korygujące, faktury Pro Forma, faktury zaliczkowe czy paragony. Dodatkowym  atutem CDN Optima Faktury może być wystawianie powyższych dokumentów w walutach innych niż polski złoty i dobór dowolnej formy płatności. Użytkownik CDN Optima Faktury może dowolnie definiować numerację wystawianych dokumentów i prowadzić dowolną ilość grup asortymentowych prezentowanych w formie drzewa.

Oczywiście program do wystawiania faktur CDN Optima Faktury to moduł w pełni zintegrowany z oprogramowaniem CDN Optima, dzięki czemu współpracuje z innymi modułami CDN Optima pomagającymi w księgowaniu (CDN Optima Książka Podatkowa i CDN Optima Księga Handlowa, CDN Optima Kasa Bank, CDN Optima Płace Kadry, CDN Optima Środki Trwałe), handlu i usługach (CDN Optima Handel, CDN Optima Serwis) czy wspomagającymi zarządzanie firmy (CDN Optima Analizy, CDN Optima CRM). Dane wprowadzone do systemu CDN Optima jeden raz są widoczne w całym systemie, dzięki czemu znacząco redukuje się ryzyko wystąpienia błędów  i pomyłek przy wprowadzaniu dokumentów.

Zalety programu CDN Optima Faktury

Oprócz szybkiego i intuicyjnego wystawiania dokumentów handlowych oprogramowanie dla firm CDN Optima Faktury posiada także mniej oczywiste zalety takie jak:

 • operacje seryjne (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie oraz kopiowanie dokumentów),
 • faktury można wystawiać w cenach „od netto” lub „od brutto”,
 • nieograniczona lista cen w dowolnej walucie,
 • dla każdego kontrahenta można zdefiniować szczegółowe warunki handlowe,
 • wygląd graficzny faktury można dowolne definiować – układ kolumn, nagłówek faktury, umieszczenie logo firmy, dzięki darmowemu generatorowi raportów GenRap,
 • opisywanie cechami (atrybutami) pozycji na dokumencie (towarów) oraz całych dokumentów i kontrahentów,
 • gotowe zestawienia według cech (atrybutów) pozycji na dokumencie i całych dokumentów.

CDN Optima i okno sprzedaży dedykowanej

Pisząc o programie CDN Optima Faktury nie można zapomnieć o Oknie sprzedaży dedykowanej. Jest to funkcjonalne narzędzie, które podwyższa jakość obsługi stałych Klientów. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie szybciej wystawić dokument dla kontrahenta, przy okazji otrzymując informacje na temat:

 • danych teleadresowych z możliwością podglądu karty kontrahenta,
 • zestawienia rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
 • historii kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
 • historii płatności kontrahenta wraz z prognozą płatności przyszłych,
 • przyznanego limitu kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
 • analizy w formie wykresu słupkowego sprzedaży za ostatnie trzy miesiące w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
 • listy zdarzeń CRM dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych z poziomu okna.

Łatwa sprzedaż/zakup w CDN Optima

W celu oraniczenia do minimum czasu związanego z wystawianiem dokumentów, istnieje możliwość Łatwej sprzedaży lub Łatwych zakupów, dzięki którym wystawienie faktury przebiega trzyetapowo. Polega ono na zaznaczeniu zasobów i określeniu ich ilości, wyborze dokumentu (faktura, paragon), oraz wyborze kontrahenta na dokumencie.

CDN Optima ofertowanie

Specjalną propozycję stanowi dodatkowa aplikacja CDN Optima Ofertowanie, która usprawnia przygotowanie w Microsoft Office Word oferty handlowej, w oparciu o aktualne dane pobierane bezpośrednio z CDN Optima.

Elektroniczna wymiana dokumentów w CDN Optima

Oprogramowanie dla firm CDN Optima współpracuje z systemem ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymi, m. in. z sieciami handlowymi. Eksport faktur oraz import zamówień realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Poprawiony: środa, 26 maja 2010 10:29