Designed by:

Oprogramowanie dla firm CDN Optima Książka Przychodów Rozchodów
CDN Optima Książka Podatkowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 stycznia 2010 20:09

CDN Optima - Książka Przychodów i Rozchodów

Oprogramowanie dla firm CDN Optima Książka Podatkowa to oprogramowanie, dzięki któremu bez problemu poprowadzisz podatkową książkę przychodów i rozchodów. CDN Optima Książka Przychodów i Rozchodów to możliwość łatwego, szybkiego, a przede wszystkim prawidłowego prowadzenia swojej dokumentacji księgowej, poprzez Książkę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. CDN Optima Książka Przychodów i Rozchodów jest dla firmy jednym z kluczowych elementów w jej działalności, gdyż ma dzięki temu całkowitą kontrolę nad rozliczeniami finansowymi oraz bieżący, bezpośredni dostęp do wszelkich danych finansowych.

Oprogramowanie dla firm CDN Optima - Książka Przychodów Rozchodów

jest nowoczesnym narzędziem, realizującym wszystkie niezbędne funkcje księgowe, dedykowanym dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.  Oprogramowanie to powstało na bazie wieloletnich doświadczeń programów rodziny CDN Klasyka, i dodatkowo uzbrojone zostało w najnowsze rozwiązania zawarte w programie CDN Optima. Oprogramowanie CDN Optima Książka Przychodów Rozchodów jest najlepszą odpowiedzią na zapotrzebowanie firm w zakresie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych, wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak: Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Gromadzone informacje mogą być automatycznie zaczytane do odpowiednich formularzy, co pozwala na przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych, takich jak: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L i PIT-4R, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. Moduł pozwala również na wypełnienie deklaracji Intrastat.

Oprogramowanie dla firm CDN Optima Książka Podatkowa,

jako część składowa Oprogramowania dla firm CDN Optima, współpracuje ze wszystkimi pozostałymi modułami, dzięki czemu procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzą automatycznie.

Współpraca Oprogramowania CDN Optima Książka Podatkowa wraz z poniższymi modułami umożliwia:

  • CDN Optima Faktury Bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej,
  • CDN Optima Kasa/Bank Przeniesienie z modułu Księga Podatkowa - Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności,
  • CDN Optima Środki Trwałe Przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych
  • CDN Optima Płace Kadry Szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

Oprogramowanie dla firm CDN Optima Książka Podatkowa to także:

  • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
  • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
  • możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
  • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
  • współpraca z modułem CDN Optima Analizy.

Przesyłaj e-Deklaracje VAT

Zamiast drukować deklarację i wysyłać, lub ją do urzędu, skorzystaj z eksportu, podpisanej cyfrowo deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Dane niezbędne do wypełnienia i przesłania e-deklaracji pobierane są bezpośrednio z zapisów systemu finansowo-księgowego CDN Optima. Jest to najdogodniejszy sposób składania deklaracji podatkowych, gdyż praktycznie eliminuje możliwość powstawania błędów podczas ręcznego wypełniania urzędowych dokumentów. Co ważne, CDN Optima umożliwia również odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, dzięki czemu Użytkownik może mieć pewność, że jego e-deklaracja dotarła do urzędu.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Poprawiony: sobota, 09 stycznia 2010 22:48