Designed by:

Oprogramowanie dla firm CDN Optima - Księga Handlowa
CDN Optima Księga Handlowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 stycznia 2010 19:31

CDN Optima - Księga Handlowa

Prowadzenie pełnej księgowości w firmie wymaga posiadania solidnego narzędzia, które obejmie swym działaniem cały obszar księgowości, nie generując przy tym błędów wynikłych z ogromnej liczby danych do przetworzenia oraz operacji, jakie muszą być na nich wykonane. Rzetelne i zgodne z Ustawą o Rachunkowości operacje księgowe umożliwia Oprogramowanie dla firm CDN Optima Księga Handlowa, którego najważniejszą cechą jest pełna automatyzacja procesu dekretacji dokumentów, usprawniająca w znacznym stopniu pracę działu księgowości. Użytkownik ma możliwość aktualizacji modułu, która uwzględnia wszystkie zmiany w przepisach prawnych.

Oprogramowanie dla firm CDN Optima Księga Handlowa

to nowoczesny system komputerowy, który pozwala sporządzać obligatoryjne sprawozdania finansowe, raporty wewnętrzne dla potrzeb kierownictwa, szybko i bezbłędnie otwierać i zamykać okres obrachunkowy, na bieżąco kontrolować rozrachunki oraz wiele innych funkcji niezbędnych do prowadzenia pełnej księgowości.

Oprogramowanie CDN Optima  Księga Handlowa to:

 • możliwość tworzenia wielopoziomowego planu kont,
 • podział na dzienniki cząstkowe, zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych),
 • możliwość wykorzystania schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • dowolnie definiowalne zestawienia księgowe,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • możliwość zaksięgowania dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu CDN Optima Płace Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu CDN Optima Środki Trwałe,
 • możliwość jednoczesnej pracy na dwóch okresach obrachunkowych,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
 • prowadzenie analiz finansowych.

Dane zgromadzone w programie CDN Optima Księga Handlowa, prócz przetwarzania pod kątem rachunkowości finansowej, mogą być wykorzystane dla celów rachunkowości zarządczej, między innymi za sprawą modułu CDN Optima Analizy. Oprogramowanie dla firm CDN Optima Analizy pozwala na zestawianie danych księgowych z danymi pochodzącymi z innych modułów, np. z modułu magazynowo – fakturującego, dając tym samym wielowymiarowy obraz sytuacji finansowej firmy.

Pełna integracja modułów oprogramowania dla firm CDN Optima pozwala na bezkonfliktową współpracę między nimi, co oznacza, że informacje zawarte w pozostałych modułach stanowią bazę danych także dla modułu CDN Optima Księga Handlowa.

Podobnie jak w Książce Podatkowej, również Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT bez konieczności wychodzenia z domu! Nie musisz tracić czasu, wystarczy że eksportujesz potrzebną Ci deklarację do systemu e-deklaracji Ministerstwa Finansów. Wszystkie dane pobierane są z programu, dzięki czemu łatwo unikniesz pomyłek. Co więcej  Oprogramowanie dla firm CDN Optima daje możliwość odebrania Urzędowego poświadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzędu.

Po więcej informacji na temat e-deklaracji zapraszamy do lektury dokumentacji Comarch CDN OPT!MA Księga Handlowa.

Moduł rozszerzony CDN Optima Księga Handlowa Plus zawiera dodatkowo:

 • możliwość zakładania kont walutowych,
 • możliwość księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • możliwość przeglądania dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Poprawiony: sobota, 09 stycznia 2010 22:46