Designed by:

Oprogramowanie dla firm CDN Optima - Środki Trwałe
CDN Optima Środki Trwałe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 stycznia 2010 19:06

CDN Optima - Środki Trwałe

Skuteczne zarządzanie środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi zapewnia Oprogramowanie dla firm Comarch CDN Optima Środki Trwałe. Oprogramowanie CDN Optima Środki Trwałe tworzy i obsługuje wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywna, jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny.

Oprogramowanie CDN Optima Środki Trwałe uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Do opisu środka trwałego Użytkownik może wykorzystać dowolnie definiowane atrybuty/cechy. Pozwalają one między innymi określić miejsce użytkowania środka trwałego. Oprogramowanie dla firm CDN Optima Środki Trwałe pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Dzięki rozbudowanej karcie środka trwałego możemy wprowadzić wiele informacji opisujących dany środek trwały. Przypisanie środka trwałego konkretnej osobie ułatwia zdobycie informacji od pracownika, na temat stanu środka trwałego, którym się opiekuje. Gdy środek trwały amortyzowany jest sezonowo, moduł umożliwia wyznaczenie miesięcy, w których będą dla niego generowane odpisy amortyzacyjne.

Oprogramowanie dla firm CDN Optima Środki Trwałe posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
  • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,w modułach CDN Optima Książka Przychodów i Rozchodów oraz CDN Optima Księga Handlowa
  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Poprawiony: wtorek, 10 maja 2011 00:02