Jest to moduł, który przede wszystkim służy kontroli wszelkich przepływów środków pieniężnych w firmie. Dzięki możliwości tworzenia zestawień, w szybki sposób możemy zobrazować kondycję finansową firmy i zareagować na niekorzystne czynniki. Co zyskujesz korzystając z Comarch ERP Optima Kasa/Bank?

 • Dostęp do kalendarza planowanych płatności

 • Szczegółowe zestawienia dłużników i wierzycieli.

 • Raporty wydatków i wpływów według kategorii przychodów oraz kosztów.

 • Możliwość elektronicznej wymiany danych z bankiem (zarówno przez import jak i ekspoert plików)

 • możliwość automatycznych rozliczeń z dostępnej listy rozliczeń bankowych lub kasowych podmiotu. Istnieje także możliwość ustalenia należności i zobowiązań z kontami księgowymi.

 • Możliwość rozliczenia transakcji w obcej walucie, nawet wówczas kiedy jeden dokument wystawiony m być w walucie obcej oraz automatycznego naliczania różnic kursowych.

 • Możliwość seryjnego rozliczania dokumentów zarówno dla jednego podmiotu jak i wielu naraz.

 • Możliwość seryjnego rozliczania dokumentów z preliminarza płatności

 • opcję prowadzenia dowolnej ilości kas i rachunków bankowych, także w walutach obcych

 • zestawienia wpływów i wydatków na wyszczególnieniem dni, zarówno wprowadzonych jak i zaplanowanych.

 • Możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń sald.

Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus

Rozszerzenie modułu dla przedsiębiorstw prowadzących transakcje międzynarodowe. Kasa/Bank Plus to:

 • prowadzenie bieżącej wyceny operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych.

 • Ścisła kontrola przepływu środków pieniężnych

 • wprowadzanie wyciągów bankowych poprzez bankowość elektroniczną co oznacza ogromną oszczędność czasu.

 • Kontrola rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami

Pobierz wersję demo

  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych, dotyczących produktów i usług CTI. Administratorem danych osobowych jest firma CTI z siedzibą w Gliwicach, ul. Jałowcowa 35. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.