Księgowość w Comarch ERP Optima

Prowadzenie księgowości to nieodłączny element każdego biznesu. Zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami prawa Comarch ERP Optima pozwala na prowadzenie każdej formy księgowości: ryczałt, książka przychodów i rozchodów oraz pełna księgowość. Poznaj funkcjonalność każdej z nich!

Comarch ERP Optima Księga podatkowa

To moduł przeznaczony do prowadzenia księgowości w modelu:

 • księgi przychodów i rozchodów.
 • Ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji VAT

Podstawowe funkcjonalności modułu Księga Podatkowa:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • rejestr VAT
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie ewidencji dodatkowej
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • prowadzenie spisu natury
 • przygotowanie rozliczeń podatkowych
 • możliwość naliczania zaliczek na podatek dochodowy.

We współpracy z innymi modułami Comarch ERP Optima masz możliwość:

 • Automatyczne przenoszenie faktur do systemu księgowego.
 • Automatyczne przenoszenie dokumentów do innych modułów Comarch ERP Optima
 • Szybkie przeksięgowanie odpisów amortyzacyjnych do księgi podatkowej.
 • Dodanie do księgi podatkowej listy wynagrodzeń i składek ZUS dzięki czemu szybko zaksięgujesz listę płac.

Comarch Księga podatkowa to idealne rozwiązanie dla średnich i dużych firm. Dzięki aktualizacjom masz pewność, że Twoje działania będą zawsze zgodne z przepisami prawa a integracja z pozostałymi modułami pozwoli Ci prowadzenie efektywnej księgowości bez wysiłku.

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

To moduł przeznaczony do prowadzenia działalności w formie pełnej księgowości. To doskonałe narzędzie dzięki któremu masz możliwość:

 • funkcjonalnego i przyjaznego tworzenia okresów obrachunkowych.
 • Księgowania do wielu dzienników cząstkowych (lub jednego. W zależności od potrzeb)
 • stworzenie i organizację wielopoziomowego planu kont
 • wykorzystania funkcji grup
 • szybkiego tworzenia zestawienia obrotów i sald za dowolny okres.
 • Predekretowania dokumentów.
 • Automatyczneego księgowania wszystkich dokumentów dzięki wykorzystaniu schematów księgowych.
 • Prowadzenia pełnej ewidencji VAT oraz wydruku (VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27) i wysyłania deklaracji do systemu e-deklaracji
 • generowania VAT-ZD do deklaracji VAT 7
 • rozliczania VAT metodą kasową lub na zasadach ogólnych.
 • Funkcjonalnego naliczania zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wysyłania rocznych deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.
 • Inicjalizacji bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego
 • generowania takich zestawień księgowych jak: rachunek zysków i strat, bilans firmy oraz przepływy środków pieniężnych.
 • Automatycznego tworzenia różnic kursowych w momencie rozliczania.
 • Parowania dekretów na kontach rozrachunkowych.
 • Bezpośredniego księgowania dokumentów z innych modułów ERP Comarch Optima (np. Kadry i Płace lub środki Trwałe)
 • Wyodrębnionego księgowania dokumentów, które nie są fakturami np. polis ubezpieczeniowych.

Dla wymagających klientów potrzebujących dodatkowych funkcjonalności stworzono moduł Księga Handlowa Plus, dzięki której możesz zakładać oraz księgować na konta walutowe, przeglądać dekrety oraz obroty sald w obcej walucie i w walucie systemowej, generować przeszacowanie walut oraz księgować schematami księgowymi na konta walutowe.

Moduł Ewidencja Środków Trwałych Comarch ERP Optima

Ten moduł to coś więcej niż program do księgowości. Środki Trwałe pozwalają na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wyposażeniem dodatkowym i wartościami prawnymi oraz niematerialnymi. Dzięki modułowi Środki Trwałe możesz:

 • automatycznie naliczać odpisy amortyzacyjne – środki trwałe jak oraz wartości niematerialne i prawne.
 • Zastosować liniową, degresywna lub jednorazową metodę amortyzacji.
 • Prowadzić dokładna ewidencję wyposażenia
 • tworzyć plany amortyzacji dla wybranego okresu obrachunkowego.
 • Praktycznie bezobsługowo księgować miesięczne odpisy amortyzacyjne i inne dokumenty środków trwałych.
 • Ując amortyzację w aspekcie podatkowym i bilansowym dla środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych.
 • Szybko uwzględnić przeszacowanie środków trwałych
 • prowadzić ewidencję tych środków trwałych, które są jeszcze w trakcie budowy.
 • Przypisać w systemie osobę odpowiedzialną za wybrany środek trwały oraz przypisanie do miejsca gdzie jest używany.
 • Korzystanie z funkcji księgi inwentarzowej, która pozawala m.in. na rejestrację historii środka trwałego oraz podgląd zmiany jej wartości, tworzenie planu amortyzacji środka trwałego dla niestandardowych okresów obrachunkowych.

Korzystanie z modułu Ewidencja Środków Trwałych przede wszystkim zaoszczędzasz swój cenny czas, a jednocześnie masz pewność co do pełnej kontroli nad wykorzystywaniem zasobów.

Płace I Kadry od Comarch ERP Optima

Dynamicznie zmieniające się przepisy prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych nie są już dla Ciebie problemem. Dzięki aktualizacjom do „Płace i Kadry” masz pewność, że prowadzisz dokumentację pracowników zawsze zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem. Mnóstwo funkcjonalności tego modułu pozwala na zmniejszenie czasu pracy i wyeliminowanie błędów do minimum. Co zyskujesz dzięki modułowi Płace i Kadry Comarch ERP Optima?

 • Czytelną ewidencję pracowników wraz z okresem zatrudnienia w firmie oraz poza nią.
 • Możliwość efektywnego rozliczenia pensji z uwzględnieniem godzin dodatkowych, nieobecności i dodatków.
 • Kontrolę nad wykorzystaniem limitów nieobecności przez pracownika.
 • Szybki sposób na rozliczanie nadgodzin.
 • Możesz definiować niestandardowe składniki wypłat.
 • Korygowanie naliczonych wypłat z możliwością pozostawienia w systemie wersji pierwotnej.
 • Parowanie dodatków i umów z listą płac – od teraz wypłaty będą naliczały się automatycznie.
 • Podzielenie pracowników według formy pobierania wypłat (na konto lub w formie gotówki)
 • Funkcjonalny sposób na rozliczanie wszystkich umów cywilno-prawnych w tym także rozliczania umów z osobami spoza kraju.
 • Zawsze aktualne wzory formularzy podatkowych.
 • Możliwość wysyłania deklaracji do systemu e-deklaracji
 • Szybkie tworzenie deklaracje PEFRON
 • możliwość importu elektronicznych zwolnień lekarskich.
 • Szybkie tworzenie wydruków pomocniczych dla GUS

… oraz wiele innych.

Płace i Kadry Plus – dodatkowe funkcje dla wymagających

 • możesz przypisać pracowników do konkretnych działów swojej firmy i powiązac listę płac z wybranym wydziałem.
 • Obsługa kas zapomogo-pożyczkowych – dokładna ewidencja wpłat i pożyczek, tworzenie harmonogramów spłat oraz raportów.
 • Ewidencja potrąceń komorniczych i alimentacyjnych.
 • Obsługa pracowników wieloetatowych, oddelegowanych oraz tymczasowych.
 • Zautomatyzowane naliczanie składników wynagrodzenia.
 • Możliwość odnotowania wszelkich wejść i wyjść pracownika w ciągu dnia.
 • Rozliczanie nadgodzin w okresie dłuższym niż miesiąc.
 • Import czasu pracy z czytników RCP – ręczne wpisywanie nie będzie już konieczne.
 • Nadawanie atrybutów każdemu z pracowników.
 • Możliwość analizy z pomocą raportów analitycznych każdego składnika wypłaty.

Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus to w pełni funkcjonalne i potrzebne narzędzie do efektywnego zarządzania działu kadrowo-płacowego. Moduł można zintegrować z Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch ERP e-pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Moduły charakteryzują się łatwością obsługi, zgodnością z przepisami prawa, funkcjonalnościami ułatwiającymi prowadzenie działu oraz przyjaznym interfejsem.

Zacznij Przemianę Twojej Księgowości już Dzisiaj

Wypełnij formularz, a my prześlemy Ci link do pobrania wersji demo Comarch ERP Optima 4.0
  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych, dotyczących produktów i usług CTI. Administratorem danych osobowych jest firma CTI z siedzibą w Gliwicach, ul. Jałowcowa 35. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.