WooCommerce Integrator by CTI to program integrujący jeden z najpopularniejszych na świecie systemów sklepowych z systemem Comarch ERP Optima. Najważniejszą zaletą integratora jest w pełni zautomatyzowana wymiana danych oraz prostota konfiguracji i obsługi.

Podstawowe funkcjonalności programu to:

  • eksport pełnych grup towarowych
  • eksport towarów pod kątem nazwy, kodu, krótkiego lub długiego opisu, stawki VAT, cennika, zdjęć, wybranych jednostek miary i atrybutów
  • eksport wybranych marek towarów (kolekcji)
  • eksport dowolnych plików przypisanych do towarów
  • szybka i automatyczna synchronizacja stanów na magazynie
  • aktualizowanie statusów zamówień
  • automatyczna wymiana danych ustawiona na dowolną godzinę lub z pomocą jednego kliknięcia
  • import zamówień z systemu sklepowego z uwzględnieniem wybranej metody płatności, kosztów i dostawy, danych teleadresowych, towarów z właściwymi cenami oraz numerem zamówienia.

Integrator jest doskonałym rozwiązaniem dla klientów, którzy korzystają z Comarch ERP Optima i chcieliby sprzedawać swoje towary za pośrednictwem systemu sklepowego WooCommerce oraz dla tych, którzy korzystają już z tego rozwiązania e-commerce ale potrzebują integracji z systemem Comarch ERP Optima.