Już od nowego roku, Ministerstwo Finansów wprowadza obowiązek generowania i przechowywania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Celem wprowadzenia systemu jest umożliwienie przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej, uszczelnienie systemu podatkowego i skrócenie czasu kontroli podatkowej z jednoczesnym podniesieniem jej efektywności.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Zgodnie z art. 193a. § 1.

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Przy czym, prowadzenie ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy księgowość prowadzą z użyciem jakiekolwiek, nawet najprostszego programu lub pliku do księgowania, fakturowania lub ewidencji magazynowej.

Wymagane struktury i rozwiązanie w Comarch ERP Optima

Jednolity Plik kontrolny zawiera aktualnie siedem jednolitych struktur, ale Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych struktur. Na ten moment wymagane są struktury:

  • Księgi rachunkowe

  • Wyciągi bankowe

  • Magazyn (operacje magazynowe)

  • Rejestry VAT

  • Faktury VAT

  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

  • Ewidencja przychodów

Rozwiązanie Comarch ERP Optima pozwalają na szybkie i ergonomiczne wygenerowanie i przechowywanie potrzebnych plików. Każda struktura składa się z wymaganych trzech sekcji. Sekcja nagłówkowa w której znajdują się dane identyfikacyjne podatnika, niezbędne daty wygenerowania oraz cel złożenia. Sekcja merytoryczna to informacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie danej struktury. Ostatnia sekcja, to sekcja kontrolna, czyli obszar pozwalający sprawdzić czy podane sumy zostały właściwie odczytane.

Jednolity Plik kontrolny w systemie Comarch ERP Optima to zminimalizowanie możliwości wystąpienia pomyłki dzięki weryfikacji pod kątem poprawności dostarczonej przez Ministerstwo Finansów.

Pobierz wersję demo

    Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych, dotyczących produktów i usług CTI. Administratorem danych osobowych jest firma CTI z siedzibą w Gliwicach, ul. Jałowcowa 35. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.