Rejestracja Czasu Pracy (RCP) by CTI to system stworzony do rozliczania, rejestracji i analizy czasu pracy. System jest doskonałym rozwiązaniem dla firm każdej wielkości i o każdym charakterze. Posiada czytelną budowę modułową i pozwala na efektywne generowanie raportów z liczby przepracowanych godzin, wyjść służbowych, godzin nadliczbowych oraz spóźnień poszczególnych pracowników. RCP by CTI jest aplikacją jedno i wielostanowiskową. Finalnie dyscyplinuje pracowników, minimalizuje występowanie nadużyć oraz pozwala obniżyć koszty.

RCP by CTI

  • automatycznie rozlicza czas pracy
  • generuje indywidualne i grupowe raporty
  • daje możliwość dokonywania rodzajów rejestracji np. rozpoczęcie, wyjście prywatne itd.
  • jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima