Jest to aplikacja będąca dodatkiem do systemu Comarch ERP Optima i przeznaczony jest dla firm zajmujących się sprzedażą sprzętu ortopedycznego i otrzymujących z tego tytułu zwrot z NFZ.

Podstawowe funkcjonalności:

  • możliwość wyliczenia kwoty refundowanej na podstawie informacji znajdujących się w kartotece systemu Comarch ERP Optima i umieszczenie jej na wydrukach faktur
  • możliwość rozdzielenia płatności na pacjenta oraz poszczególne placówki NFZ
  • możliwość skonfigurowania programu księgowego w taki sposób, aby system księgował dokumenty podlegające refundacji w określony sposób