Jest to moduł przeznaczony dla przedsiębiorstw handlowo-usługowych, korzystających z systemu Comarch ERP Optima. Aplikacja daje możliwość automatycznego powiadamiania kontrahentów o zbliżającym się lub upływającym terminie zapłat za faktury. Dane dotyczące płatności klientów pobierane są z systemu Comarch ERP Optima, dzięki czemu informacje o zadłużeniach są bardzo precyzyjne. Moduł oszczędza czas i usprawnia windykację należności.

Korzyści z korzystania z moduły Windykator by CTI

  • możliwość wysyłania do klientów automatycznych wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS o statusie niezapłaconej faktury
  • możliwość wysyłania ponagleń według indywidualnych ustawień
  • możliwość wysłania informacji o saldzie
  • analiza spłat należności według wskaźnika płynności finansowej, który umieszczony jest w module
  • opcja przypisywania treści szablonów do wybranych kontrahentów
  • opcja wysłania zbiorczej wiadomości o stanie płatności
  • możliwość ustalenia daty, godziny oraz zmiany w wiadomościach do wybranych kontrahentów.
  • Wysłanie zbiorowych wiadomości do wszystkich kontrahentów – opcja newslettera
  • podpisy wiadomości w formacie HTML
  • wyszukiwanie wiadomości po numerze dokumentów lub z użyciem wybranych filtrów