Jest to moduł uzupełniający do programu Produkcja by CTI i wspomagający jego pracę. Najważniejszą zaletą modułu jest możliwość efektywnego i szybkiego planowania produkcji. Program posiada możliwość dysponowania zasobami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym.

Funkcjonalności modułu Zarządzanie Zasobami by CTI

  • opisanie i ekspozycja planowanego czasu pracy w wybranym zleceniu
  • możliwość zmiany planu dotyczącego danego zasobu lub całego zlecenia
  • informowanie poprzez wyświetlenie o tzw. konfliktach, czyli sytuacji kiedy plany obejmują więcej zasobów niż powinny
  • pokazanie pasku postępów realizacji czynności
  • możliwość edycji zlecenia (dodanie lub usunięcie zasobu do zlecenia)
  • opcja dowolnego skalowania wykresów
  • opcja filtracji wyświetleń tego co powinno znaleźć się w danym momencie na ekranie